Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

Po więcej szczegółów o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków kliknij tu.

Ostatnie lata to okres napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także duża część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia zatrudnienia lub nauki w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy czy Białorusi. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, a także świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Tym samym, by pracować w tym zawodzie, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]