Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Tutaj odnajdziesz szczegółowe wiadomości w temacie cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Wraz z otwarciem się Polski na rynki z całego świata pojawił się większy popyt na usługę przekładu. Codziennie tłumacze wykonują tysiące zwykłych i specjalistycznych tłumaczeń na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, że online łatwo wyszukać darmowe platformy oferujące translację, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest nieraz wymagane, np. jeśli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak z grubsza wyliczyć koszt tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na cenę przekładu?

Elementy determinujące ostateczną cenę tłumaczenia

Końcowy koszt przekładu dokumentu determinują wypunktowane poniżej czynniki:
1. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest generalnie o kilkanaście procent tańsza niż przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego bądź na który planujemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (włoski, portugalski) albo germańskich (szwedzki, angielski) będzie na ogół tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) lub słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, słoweńskiego).
3. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy szykować portfel na wyższy koszt.
4. Stopień trudności tłumaczenia lub zagadnienia, których dotyczy tekst. Przekład referatów medycznych, umów handlowych czy prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla konkretnej branży, lecz także należytą wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niedopuszczalnych błędów.

Czym odróżnia się tłumaczenie uwierzytelnione od przekładu zwykłego?

Trzeba zaakcentować, iż przekład różnego typu dokumentów jak akt ślubu bądź dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny, a także oznacza czy tłumaczenie wykonano z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, natomiast w razie potrzeby zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]