Kontenery na odpady – produkt nie tylko dla branży budowlanej

Dalsze informacje o kontenerach stalowych.

Część śmieci nie powinno być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, jak również odpadów industrialnych. Należy je transportować do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć problemy związane z gromadzeniem oraz przewozem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – typy

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia i transportu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich podmiotów?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można wymienić m.in. ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Nasze dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]