Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Więcej na temat metody kasowej na flobo.io.

Właściciele firm z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie nie rozpatruje czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po wpływie od kontrahenta opłaty.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszone co jakiś czas przypominać kontrahentowi o zapłacie za wykonane usługi lub dostarczone towary. Jeśli to zdarza się regularnie, nawet bardzo dobrze radząca sobie firma może stracić płynność finansową, nie wnieść przysługujących podatków na czas i finalnie dostać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej opłaty. Z uwagi na wskazany przez prawo limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy więc sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Konieczne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga skrupulatnego monitorowania otrzymywanych należności

Biura rachunkowe często odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania metodą kasową podatku VAT. Na ogół powodem tego jest po prostu kwestia codziennego monitorowania wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do skrupulatnego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Z kolei już przy stu i więcej fakturach nadzór należności pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem oraz redukcję prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]