Bezpłatny generator not księgowych – skorzystaj z niego, gdy kontrahent nie opłaca faktur

Bezpłatny generator not księgowych 40 euro online

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie większym niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś jeśli wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można przesłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia spłaty, co więcej bez obowiązku uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Przecież przyczyną opóźnienia w przelaniu należności za fakturę może być zwyczajne niedopatrzenie lub przejściowe problemy finansowe dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W momencie, kiedy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Informacje o tym zawarto w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które wyposażone jest również w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]