Automatyczna windykacja należności – sposób na nieterminowych klientów

Szukasz szczegółowych informacji o taniej windykacji? Idealnie trafiłeś! Zajrzyj na flobo.io.

Może być sporo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, ale i firmy z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Windykacja polubowna – regularne przypominanie o konieczności wniesienia opłaty

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć termin ten większości ludzi niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się względem dłużnika stosowne działania dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Gdy taka forma dochodzenia należności będzie nieskuteczna, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i miesiąc w miesiąc wysyła podobną ilość faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie przelany we wskazanym czasie bez wątpienia wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury związanego z księgowaniem wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – ustaw indywidualne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może ustawić własne scenariusze czynności wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, definiując m.in. przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, następnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 € oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, pod warunkiem, iż wypunktowane wyżej działania będą nieskuteczne, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie skutkuje też zauważalną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]